Waardebepaling Achteraf

De enige die waarde van mijn aanbod voor jou echt kan bepalen ben jij. Die waarde is afhankelijk van een aantal factoren zoals het ervaren resultaat, maar ook van wat je je kunt veroorloven. Vooraf is die waarde vaak moeilijk vast te stellen. Daarom werk ik met Waardebepaling Achteraf.

Waardeafspraken vooraf

Waardebepaling achteraf begint met het maken van waardeafspraken vooraf. Dit betekent dat we vooraf afspraken maken over het resultaat dat jij wilt behalen. Ga je voor goud, zilver of brons? Hoe lang wil je daar dan over doen. En hoeveel ga je er in die periode voor doen? Ook bepalen we vooraf wat het je waard is als je dat resultaat in de overeengekomen periode volledig haalt.

Goud, zilver of brons?

Waardebepaling achteraf

Na afloop van het traject bekijken we samen in hoeverre je het resultaat behaald hebt. Jij bent de enige die dat echt kan bepalen, maar ik help je erbij. Het zal afhankelijk zijn van hoe jij het resultaat ervaart, maar ook van wat je je kunt veroorloven. De hoogte van de uiteindelijke rekening is dan afhankelijk van de mate waarin het resultaat behaald is, maar ook van de inspanning die je daarvoor hebt verricht.

Vaak weet je direct wat dat je waard is. Soms is dat zelfs achteraf lastig vast te stellen. Dan kan mijn ‘Eerste Hulp bij Waardebepaling Achteraf’ helpen, maar de waarde kun je ook in overleg met mij bepalen.

De rekening hoeft overigens niet persé in geld te worden uitgedrukt, maar waardebepaling o.b.v. behaald resultaat wil niet zeggen dat ik gratis werk. Euro’s zijn zeker welkom. In plaats van euro’s is waardering in natura of diensten ook mogelijk. Het moet dan uiteraard wel iets zijn dat voor mij ook waardevol is. Als je een waarde in euro’s bepaald hebt, maar dat bedrag niet kunt of wilt betalen, gebruik dan mijn “verlanglijstje” als inspiratiebron voor iets dat voor ongeveer dezelfde waarde heeft maar dat wel uitgewisseld kan worden. Dat dan wel in overleg!

Eerste hulp bij Waardebepaling Achteraf

We zijn gewend om waarde in euro’s uit te drukken. Ook bij een waardering in natura is dat een goed startpunt. Die waarde kan op vier manieren worden geschat:

  1. Marktwaarde: een workshop kleien, breien of bloemschikken kost al snel €30 tot €50 per persoon. Voor een écht waardevolle workshop betaal je, afhankelijk van de kwaliteit van de workshop, de workshopleider en het aantal deelnemers, zo’n €50 tot €150 per persoon.
    Een goede coach of andere professionele ondersteuning kost je zo’n €100 tot €200 per uur.
  2. Financieel resultaat: door het resultaat van een workshop of coaching kun je vast flink besparing op X of winnen op Y. Uiteraard komt het grootste deel daarvan van op jouw conto. Jij steekt er veel meer energie, tijd, enz. in om dat te bereiken dan ik. Hoeveel denk je de komende tijd te kunnen besparen of winnen en welk deel daarvan is een direct gevolg van de workshop of coaching?
  3. Vergelijken met iets anders: het resultaat van een workshop of coaching brengt je ergens. Misschien is dat te vergelijken met een fysieke reis of de kosten van een fysiek vervoermiddel. Wat kost bv. een tank benzine, en hoe ver brengt die je in vergelijking met hoe ver de workshop of coaching je bracht?
  4. Geld speelt geen rol: als geld geen beperking zou zijn, wat zou de workshop of coaching je dan waard zijn? Maar voor jou speelt geld natuurlijk wel een rol, voor mij ook. Dus als je die beperking mee laat wegen, wat is dan passend voor deze workshop of coaching?