Categorie archief: Weg van de Minste Weerstand

Oplossingsgericht coachen

Oplossing

 

 

 

Vandaag las ik op de coachingskalender over het onderscheid tussen oplossingsgericht en probleemoplosend coachen. Dit werd er ondermeer over geschreven:

Het onderscheid tussen oplossingsgericht en probleemoplossend coachen maakt het cruciale verschil in de benadering. Bij oplossingsgericht werken hoeft er geen verband te bestaan tussen probleem en oplossing. Zonder oorzaken te kennen en zonder problemen uitgebreid te analyseren zijn oplossingen mogelijk waarover cliënten zeer tevreden zijn.Oplossingsgerichte interventies bestaan uit de volgende fases:

 1. het beschrijven van het probleem door de cliënt (niet te gedetailleerd);
 2. het helpen ontwikkelen van doelen door te vragen waaruit zou blijken dat de situatie veranderd is als het probleem is opgelost;
 3. het uitwerken en detailleren van uitzonderingen op het probleem.

Het werk van de coach bestaat uit het construeren van een oplossingsgericht gesprek met behulp van oplossingsgerichte vragen. Kortom: de cliënt wordt beschouwd als expert. Doelen worden geformuleerd binnen het referentiekader van de cliënt en de ontwikkeling van oplossingen is gebaseerd op uitzonderingen op het probleem.

Axioma’s voor oplossingsgericht coachen
1. Als iets niet werkt, stop er dan mee.
2. Als iets niet werkt, stop er dan mee én doe iets anders.
3. Als iets wel werkt, doe er méér van.
4. Als iets werkt, leer het (van) een ander.

Deze punten lijken vrij simpel, maar de praktijk leert dat veel mensen toch telkens meer van hetzelfde doen en in een vicieuze cirkel zitten.

Vooral die laatste vier punten komen mij heel erg bekend voor. Ze vormen een deel van de Weg van de Minste Weerstand. Ik ben dus een typisch oplossingsgerichte coach, en het sluit ook helemaal aan bij de manier waarop ik andere zaken benader Ik zoek eigenlijk altijd naar een pragmatische oplossing. Als het werkt, werkt het. Waarom het werkt vind ik verder niet zo belangrijk.

Dus nu weet je precies waar je aan toe bent als je mij kiest als coach:

 • We gaan samen op zoek naar oplossingen die werken. Oplossingen die leiden tot het realiseren van je droom
 • Zodra we iets hebben dat werkt, gaan we er meer van doen.
 • Als iets niet werkt, stoppen we ermee en gaan we op zoek naar wat anders.
 • Daarbij gebruiken we de kenis en ervaring van onszelf en anderen. Van onze netwerken.
 • Ik beschouw jou als expert. Expert van je eigen leven en dromen.

Hoe lijkt je dat?

Workshops

Het afgelopen jaar heb ik op uitnodiging een aantal workshops gegeven. Dat vond ik zó leuk om te doen, dat ik besloten heb om een aantal Dreams Matter workshops te ontwikkelen. In deze en de volgende blogposts vertel ik wat meer over die workshops. Vandaag de eerste twee.

Om de smaak te pakken te krijgen, is er op woensdagavond 14 september een gratis proeverij. Daar kun je een klein hapje proeven van die Dreams Matter workshops. Voor elke workshop is er een typerende oefening die je zelfstandig kunt doen. Hier kun je je aanmelden.


Realiseer je Droom

realiseer jouw droom!

Ik leef mijn droom!

Je droom realiseren, dat wil toch iedereen? Maar vaak lijkt je droom onbereikbaar, onrealistisch of onmogelijk. Toch kan iedereen zijn of haar droom realiseren!

Een droom realiseren kost vaak veel tijd en energie. In deze workshop pas je de Weg van de Minste Weerstand (zie hieronder) toe op het realiseren van je droom. Omdat het realiseren van je droom je op deze manier energie gaat opleveren, is niets meer onmogelijk.

Tijdens de workshop Realiseer je Droom leer je op een actieve manier hoe je jouw droom realiseert via de Weg van de Minste Weerstand. Na afloop heb je alle onderdelen die daarbij nodig zijn leren kennen én heb je deze ook op verschillende manieren toegepast op jouw droom.

De workshop bestaat uit drie dagen of 12 avonden, telkens met een tussentijd van ten minste een week. In die week pas je wat je tijdens de workshopdag of -avond geleerd hebt toe in je dagelijkse activiteiten. Elke workshopdag komen steeds alle onderdelen van de Weg van de Minste Weerstand aan de orde. Bij de avonden besteden we steeds aandacht aan één onderdeel. Steeds op een dieper toepassingsniveau.


De Weg van de Minste Weerstand

De weg van de Minste Weerstand

Water volgt de Weg van de Minste Weerstand

Een leuke baan, in het weekend een druk sociaal leven en daarbij ook nog een huishouden te runnen. Je houdt het allemaal op de rails, maar ’s avonds heb je alleen nog maar energie om voor de TV te hangen.

Een actief leven kost vaak veel energie. Als je het op een wat andere manier aanpakt kunnen al die activiteiten je echter ook energie geven!

De Weg van de Minste Weerstand is zo’n andere aanpak. Een aanpak die je geen energie kost, maar juist energie oplevert!

Omdat water de weg van de minste weerstand volgt, kunnen we er energie aan ontlenen om watermolens of electriciteitscentrales op te laten draaien. Zo kun jij ook energie ontlenen aan de Weg van de Minste Weerstand. Die weg bestaat uit vier onderdelen:

 • Je droomde magneet waar je naartoe getrokken wordt en jou dus in beweging houdt.
 • Het effect dat het realiseren van die droom op je zal hebben.
 • Een efficiënte aanpak om die effecten te realiseren.
 • Tijd om van het proces en de effecten te genieten.

Tijdens de workshop De Weg van de Minste Weerstand maak je op een actieve manier kennis met de vier onderdelen. Na afloop kun je die onderdelen op verschillende activiteiten toepassen.

Daardoor ga je ervaren dat zaken die je voorheen energie kostten, je nu juist energie opleveren. Energie die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om steeds meer van die dagelijkse dingen via de Weg van de Minste Weerstand uit te voeren en dus steeds meer energie te krijgen.

Proeverij

Het afgelopen jaar heb ik op uitnodiging een aantal workshops gegeven. Dat vond ik zó leuk om te doen, dat ik besloten heb om na de zomervakantie te starten met Dreams Matter workshops op basis van open inschrijving.

Om de smaak te pakken te krijgen, is er op woensdagavond 14 september een gratis proeverij. Daar kun je een klein hapje proeven van die Dreams Matter workshops. Voor elke workshop is er een typerende oefening die je zelfstandig kunt doen.

Zo’n oefening duurt 5 à 10 minuten. Er zijn doe-dingen, maar ook oefeningen die meer gericht zijn op denken of voelen. Daarnaast is er ook ruim de gelegenheid om te netwerken en om verder te praten over de workshops. Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

Je bent vanaf 19.30 welkom, aan de Nassaulaan 27 in Groningen. Om ongeveer 20.00 geef ik een korte toelichting op het programma en de workshops. De avond duurt tot 22.00. I.v.m. de catering, wil ik je vragen om vooraf hier op LinkedIn aan te geven dat je komt.

Als je nu eigenlijk al niet kunt wachten om meer te lezen over de Dreams Matter workshops, vind je op mijn site het complete Dreams Matter workshopoverzicht. Via dit contactformulier kun je al je vragen over de workshops stellen en/of je belangstelling kenbaar maken. Dan houd ik je op de hoogte van de data en de overige ontwikkelingen.

Creatiespiraal en Minste Weerstand

Mijn blogpost “Liever FUZZY dan SMART” van een paar dagen gelden leidde tot een twitterdiscussie met Greald Henstra. Greald is van mening dat FUZZY en SMART bij elkaar horen en elkaar opvolgen. Hij vindt SMART vooral passen bij de onderkant van de creatiespiraal van Marinus Knoope.

Ik ben het niet helemaal met Greald eens, vandaar deze blogpost. Maar eerst nog even een korte toelichting op FUZZY en SMART:

FUZZY SMART
F: Fun of Feestje
Je hebt er lol in
S: Specifiek
Waarneembaar en gekwantificeerd
U: Uitdagend
Spannend, op het randje van het haalbare
M: Meetbaar
Methode om de voortgang te bepalen
Z: Zuiver
Geeft weer wat je echt wilt
A: Acceptabel
Er is draagvlak
Z: Zinnelijk
Geeft een prettig, opwindend gevoel
R: Realistisch
Uitvoerbaar met aanvaardbare inspanning
Y: Yes
Roept enthousiasme op
T: Tijdgebonden
Een duidelijke start- en einddatum

Op zich is er niks mis met SMART werken. SMART is ooit geïntroduceerd door engineers/ constructeurs, zodat hun management ze niet langer het bos in kon sturen. Zeker voor korte-termijndoelen is SMART prima bruikbaar. Echter, bij lange-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk. Wie het onbekende wil verkennen kan niet specifiek zijn. Meetbare resultaten leiden tot calculerend gedrag. Acceptabele doelen zijn niet confronterend. Realistische doelen zijn niet ambitieus. Tijdgebonden doelen hebben een beperkte houdbaarheid.

Je droom realiseren is een typisch lange-termijndoel is, ook via de Weg van de Minste Weerstand. Daarom vind ik dat daarbij beter de FUZZY benadering kunt hanteren. Ook in de creatiespiraal.

De creatiespiraal bestaat uit 12 stappen: wensen, verbeelden, geloven, uiten/netwerken, plannen, beslissen, handelen, volharden, ontvangen, waarderen, ontspannen. Daarbij is een bovenkant en een onderkant te onderscheiden. De bovenkant speelt zich vooral af in de wereld van woorden, beelden en dromen. De onderkant gaat over de realiteit, zegt Marinus Knoope.

Plannen, beslissen, handelen en volharden zitten in de onderkant. Op het eerste gezicht lijkt SMART een prima benadering voor deze vier stappen, maar FUZZY heeft de volgende voordelen:

 • FUZZY plannen zijn flexibel, SMART plannen zijn star. Althans, dat is mijn ervaring als projectleider. Elk projectplan is SMART, maar ik ken uit mijn ervaring geen enkel SMART plan dat ook zo uitgevoerd kon worden als bedacht.
 • Bij FUZZY beslissen ga je vooral af op je gevoel, SMART beslissingen zijn gebaseerd op verstand. Je gevoel is uitermate geschikt om beslissingen te nemen als het gaat om het realiseren van je dromen. Je verstand heb je daarbij alleen nog nodig om die beslissingen ook te begrijpen. Datzelfde geldt voor FUZZY handelen versus SMART handelen.
 • FUZZY volharden is een beetje een contradictio in terminis. Als je er lol in hebt en het je een opwindend gevoel geeft, is er eigenlijk helemaal geen sprake meer van volharden. Dan levert gewoon lekker doorgaan op de Weg van de Minste Weerstand je zóveel energie op dat je niet eens in de gaten hebt dat er iets te overwinnen is. Helemaal in tegenstelling tot SMART volharden.

Liever FUZZY dan SMART

Op LinkedIn loopt in de groep Netwerk Noord momenteel een discussie over “Ga jij voor 100% resultaat?“, gestart door Albert van der Zee.

Omdat ik de Weg van de Minste Weerstand kies, ga ik niet altijd voor 100% resultaat. Ik maak graag onderscheid tussen belangrijk (voor mij) en urgent. Voor doelen die ik niet zo belangrijk vind, maar wel urgent zijn (vaak omdat anderen het wel belangrijk vinden) ga ik meestal niet veel verder dan 60%. Belangrijke en urgente doelen probeer ik in de beschikbare (meestal korte) tijd zo goed mogelijk te behalen. Daar is goed dus goed genoeg voor mij. Beter dan dat is meestal onhaalbaar gezien de urgentie. Alleen bij doelen die ik belangrijk vind en niet urgent zijn streef ik naar 100%, oftwel “goed kan altijd nog beter”. Dat doe ik dus alleen bij resultaten die ik belangrijk vind en niet onder tijdsdruk staan. Gold Time Management noem ik dat.

In de discussie op LinkedIn kwam ik een link tegen naar het artikel “Stop SMART, be FUZZY” van Peter Markensteijn dat mij erg aanspreekt omdat het goed aansluit bij mijn Golden Time Management. Een FUZZY doelstelling is:

 • Feestelijk: je hebt er lol in
 • Uitdagend: spannend, op het randje van het haalbare
 • Zuiver: geeft weer wat je echt wilt
 • Zinnelijk: geeft een prettig, opwindend gevoel
 • Yes: roept entousiasme op

Golden Time management, dus “goed nog beter doen” is voor mij heel erg FUZZY. Het geeft mij een geweldig gevoel, want:

 • ik beleef er lol aan, een Feestelijk gevoel;
 • ik vind het Uitdagend om het nóg beter te doen
 • het geeft weer wat ik echt wil, want ik vind het belangrijk. Het is dus Zuiver;
 • het geeft me een prettig opwindend, Zinnelijk gevoel
 • ik word er super enthousiast van. Yes 🙂

Zorg dat “ik wil” belangrijker is dan “ik moet”.

Dit is deel 4 van een serie blogposts over “20 dingen om WEL te doen in 2011″. In deel 1 somde ik die 20 dingen op, in deze en de volgende posts van deze serie werk ik ze alle 20 uit. Deel 2 van deze serie ging over Geef voldoende tijd en energie aan jezelf en deel 3 over Zeg NEE als je NEE bedoelt. Vandaag nummer 4:

Zorg dat “ik wil” belangrijker is dan “ik moet”

Eind december schreef ik dat ik een goed lopende blogrol onderdeel is van mijn droom. Elke dag een artikeltje schrijven over je droom realiseren via de Weg van de Minste Weerstand vind ik een prima manier om die weg steeds beter te leren kennen.

Als je mijn blogrol eens doorbladert, zie je dat het me niet meteen lukte om elke dag een blogpost te schrijven. Zelfs niet met de truc die ik eind december bedacht. In januari schreef ik vijf blogposts en van 15 januari tot 14 juni zelfs helemaal geen. En toen… ineens… 25 werkdagen achterelkaar elke dag een blogpost. Het lijkt wel of ik het geheim van elke dag bloggen heb ontdekt.

Mijn voomalig collega en twittervriendje Rob Wichers Schreur was dat ook al opgevallen. Hij twitterde me afgelopen weekend “Wat is dat woordje ‘moet‘ toch bijzonder, hè?”. Dat was voor mij een herinnering om weer eens wat te schrijven in deze serie van 20 dingen om WEL te doen in 2011.

Het geheim wat ik ontdekte is denk ik het verschil tussen moeten en willen. Moeten zorgt voor stress en hoewel ik gemakkelijk schrijf lukt dat me niet goed onder druk. In de hectiek van alle dag moeten we al zoveel. Zelfs als je de Weg van de Minste Weerstand kent.

“Ik moet nog een planning maken”, “Ik moet nog reageren op die vraag van een collega”, “Ik moet nog naar de kapper”. Als ik veel van dit soort ‘moet-dingen’ hebben, levert het woord ‘moeten’ als drukkend en zorgt het voor stress. Dingen die dan niet presé moeten (zoals een blogpost schrijven) laat ik dan gemakkelijk liggen.

“Moeten” moet je vaak van anderen. Het verschil tussen moeten en willen lijkt me dus erg vergelijkbaar met het verschil tussen belangrijk en urgent. Urgentie wordt vooral bepaald door de omstandigheden, waar die anderen deel van uitmaken. Maar soms moet je het ook van jezelf. Ik wel, tenminste. 

Of je iets belangrijk vindt, en het dus WILT doen, kun je zelf kiezen. Ik heb er nu kennelijk echt zelf voor gekozen te willen bloggen, wat blijkbaar ook betekent dat ik het niet meer van mezelf MOET. Want anders zou ik nu deze blogpost niet schrijven 🙂 Hoe ik die omslag in mijn denken gerealiseerd heb weet ik nog niet precies. Daar kom ik vast nog wel achter. Houd dus mijn blogposts op Dream Matters in de gaten als je het wilt weten.

Dream the Dream

Je droom realiseren? Laat je daarbij niet beïnvloeden door wat anderen er van denken. Het is jouw droom en jij zult ‘m realiseren! Kijk maar eens hoe zeker Susan Boyle in 2009 wist dat zij haar droom zou realiseren en hoe de anderen in dit filmpje daar toen over dachten.

Op de vraag waarom ze haar droom niet al gerealiseerd had antwoordde Susan dat ze er nooit de kans voor had gehad. Dat is voor jouw, als lezer van mijn blog, geen steekhoudend argument meer. Via de Weg van de Minste Weerstand creëer je zelf de kansen die je nodig hebt. Met mijn hulp lukt je dat nòg beter 😉

Welke kans heb jij nooit gehad, maar ga je nu zelf creëren?

De Weg van de Minste Weerstand

De weg van de Minste Weerstand

Water volgt de Weg van de Minste Weerstand

Het thema van Dreams Matter is “Realiseer je droom via de Weg van de Minste Weerstand“. Op de homepage van mijn site omschrijf ik het ook als “Dromen realiseren vanuit Passie en Energie“. Maar wat is dan die Weg van de Minste Weerstand precies? Tijd voor een toelichting.

Een droom realiseren kost vaak veel tijd en energie. De Weg van de Minste Weerstand is een aanpak die je geen energie kost, maar juist energie oplevert. Omdat water de weg van de minste weerstand volgt, kunnen we er energie aan ontlenen om watermolens of electriciteitscentrales op te laten draaien. Op dezelfde manier kun jij aan de Weg van de Minste Weerstand energie ontlenen.

Die weg bestaat uit vier onderdelen:

 • Je droom
 • Het effect dat die droom op je zal hebben
 • Een efficiënte aanpak om die effecten te realiseren
 • Tijd om van het proces en de effecten te genieten

Je droom is de motor, dat wat jou in beweging zet. Niet iedereen noemt dat een droom. Er zijn ook andere woorden voor zoals wens, verlangen, drijfveer, doel, enz. Kies dus het woord dat het beste bij jou past en wat jou in beweging zet. Zo’n droom (wens, verlangen, doel, …) is mooi maar vaak ook groot. Zó groot dat het lastig is om het te realiseren. Waar moet je beginnen als je iets groots wilt realiseren en hoe lang zal dat wel niet gaan duren?

Het wordt een stuk gemakkelijker als je bedenkt wat voor effecten het realiseren van die droom op je zal hebben. Die effecten kun je namelijk ook stuk voor stuk bereiken. En als je alle effecten bereikt hebt die het realiseren van jouw droom op je hebben, tja, dan heb je je droom gerealiseerd! Toch?

De combinatie van effecten is uniek voor jouw droom, maar dat zijn de effecten per stuk niet! Er zijn in deze wereld veel mensen die ook werken aan het bereiken van één of meer van de effecten die jij wilt bereiken. Sterker nog, er zijn veel mensen die al één of meer van die effecten bereikt hebben. Zij weten dus precies hoe je zo’n effect kunt bereiken en als je het handig aanpakt zullen ze je dat graag vertellen.

Maar dan moet je die mensen wel kennen! Daarom is netwerken het derde onderdeel van de Weg van de Minste Weerstand. Via je netwerk kun leren hoe je jouw wensen realiseert. Dat is veel efficiënter dan het allemaal zelf ontdekken. Vraag je dus niet af hoe je iets realiseert, maar van wie je dat kunt leren. Van mij bijvoorbeeld 😉 Je kunt me bereiken met één klik.

Het laatste onderdeel is tijd vrijmaken om van je droom te genieten. Bijna iedereen heeft het druk. Druk, druk, druk. Veel te druk om je droom te realiseren of om daarvan te genieten. Door slimmer te werken kun je alles wat niet heel direct met je droom te maken heeft efficiënter aanpakken. Zo houd je tijd over voor het realiseren van je droom.

Maar let op! Het is dus niet de bedoeling dat je je droom efficiënt gaat realiseren! Dat zou zonde zijn van de energie die het je oplevert. Het realiseren van je droom is leuk, je mag ervan genieten. Het zou jammer zijn om daar efficiënt mee om te gaan. Gebruik de tijd die je krijgt door slimmer werken juist om extra lang te genieten van het realiseren van je droom en van de energie die jouw passie je geeft!

Wat is jouw droom en levert het realiseren daarvan jou ook energie op?

Koffie?

Koffie!

Voor het realiseren van je droom is je netwerk erg belangrijk. Iedere volwassen Nederlander kent veel mensen. Met elkaar kennen jouw kennissen nog veel meer mensen. Tussen al die kennissen van jouw kennissen zitten zeker mensen die je kunnen helpen om jouw droom te realiseren. Daarom is netwerken één van de drie pijlers van de Weg van de Minste Weerstand en passen netwerkgesprekken altijd in mijn golden time.

Veel mensen vinden zo’n netwerkgesprek erg spannend. Je wilt tenslotte iets van je netwerkcontact, en hoe weet je nou of hij (of zij) je zal willen helpen? Dat weet je inderdaad niet, maar je kunt de kans dat zij (of hij) dat zal doen wel groter maken. Een aangename, niet bedreigende, omgeving waar je je veilig voelt is daarbij heel belangrijk.

Doorgewinterde sociale netwerkers hebben daar een heel handige truc voor. We zijn allemaal Nederlanders, en wat is voor een echte Nederlander nou minder bedreigend dan… koffie? Samen een bakje doen, daar zijn we mee opgegroeid. Bij je moeder en de buurvrouw, de verjaardagsvisite en bij elke vergadering in Nederland is koffie hét startpunt.

We zijn dan ook niet voor niets één van de grootste koffieconsumenten in de wereld. In de Donald, het mannenblad van Duckstad, las ik dat elke Nederlander gemiddeld drie koppen koffie per dag drinkt. Kinderen en theedrinkers meegerekend. Nou voer ik dat gemiddelde in mijn eentje wel flink op, maar toch worden we in de koffieconsumptie alleen door de Scandinaviërs overtroffen. Finnen drinken gemiddeld vijf koppen koffie per persoon per dag.

Koffie is wat ons bindt, en met een bakkie leut worden Nederlandsers veel toegankelijker. De meest ervaren sociale netwerker die ik ken, Martijn Aslander, beweert zelfs dat je binnen nu en drioe maanden met élke Nederlander een koffieafspraak kunt maken. Mits je dat doet op een door hem te kiezen plaats en tijdstip en niet al te veel haast hebt. Vandaar die drie maanden. Agenda’s zitten nu eenmaal op korte termijn bijna altijd vol en zo’n koffieafspraak krijgt natuurlijk niet de hoogste prioriteit.

Ik denk dat Martijn gelijk heeft. Ik heb nog niet alle Nederlanders geprobeerd 😉 maar ik ben tot nu toe nog niemand tegen gekomen waarmee ik geen koffieafspraak kon maken.

Met wie zou jij wel eens een kopje koffie willen drinken? Waarschijnlijk kan ik je wel in contact brengen.

How to start a movement?

Sommige mensen dromen ervan om een beweging op gang te brengen. Vaak nadat ze eerst zelf in beweging gekomen zijn 😉

Maar hoe doe je dat nou? Hoe krijg je volgers en hoe wordt dat aantal zó groot dat je van een echte beweging kunt spreken? In onderstaand filmpje wordt dat precies uitgelegd.


 

Mijn twitter followers

Dus doe zoals Dancing Guy, start dancing! Verwelkom je eerste volgers, want zij zijn belangrijk. Zij nemen jouw moves over en zorgen ervoor dat het een echte movement wordt. Misschien begrijp je nu ook waarom ik zo dol ben op twitter 🙂

In de social media kun je dansen zoveel als je wilt én je hebt publiek. Op mijn site kun je meer lezen over hoe je social media kunt gebruiken om je droom te realiseren.

Met welke dans breng jij de wereld in beweging? Of heb je een heel andere droom? Laat het me hieronder weten, ik ben benieuwd!