Categorie archief: Inspiratie

Zen en de kunst van tuinonderhoud?

Deze zaterdagmiddag heb ik heel nuttig besteed in onze tuin. Onkruid wieden, heggetje snoeien,  klimop opbinden, enzovoort. Aan het eind van de middag besloot ik ook om het trottoir voor ons huis nog even onkruidvrij te maken. Want om onduidelijke reden slaat de gemeentelijke veegauto ons stukje trottoir altijd over.

Toen kwam er een klein meisje voorbij, met haar moeder. Het meisje vroeg vol verbazing “wat ben jij nou aan het doen?”. Haar moeder antwoordde voor mij “die meneer is de stoep aan het schoonmaken. Lekker gedachteloos onkruidkrabben, dat doet mama ook wel eens. Mindful heet dat”.

Die opmerking klonk wat vreemd in mijn oren. Was ik deze middag inderdaad mindful bezig geweest? Ik herkende wel een aantal dingen die ik ken van de mindfulness oefeningen die ik regelmatig doe. Maar om nou te zeggen dat ik ook met mijn volle aandacht bij mijn tuinonderhoud was? Nou nee, in tegendeel eigenlijk.

Ik was heerlijk ontspannen. Al mijn activiteiten volgenden volstrekt logisch uit elkaar, ik heb geen enkel moment hoeven bedenken wat ik nu weer eens moest gaan doen. Ik voelde me in een flow.

Mijn gedachten gingen echter de hele middag hun eigen gang. Ook lekker ontspannen, dat wel. Ik heb geen enkele negatieve gedachte gehad. Volledig associatief gingen mijn gedachten over workshops die ik aan het voorbereiden ben, een aantal aardige collega’s, het lekkere weer, mijn gezin, de auto, enz. enz. Volgens mij is er de hele middag geen enkel plantje bewust in mijn gedachten geweest.

Het was een heerlijke middag, maar was het nou wel of niet mindful? Ik heb het niet meer aan de moeder van dat meisje kunnen vragen. Toen ik besefte wat ik hierboven beschreef waren ze allang de hoek om. Daarom vraag ik het maar aan jullie. Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Stella

Stella de Beer 04/11/1966 – 01/10-2011

Vorige week zaterdag, 1 oktober, overleed mijn zusje Stella de Beer. Gisteren was de uitvaart, en daar heb ik iets belangrijks geleerd.

Mijn zwager dacht dat er vast veel mensen op de crematie zouden komen. Daarom had hij gekozen voor een crematorium in Tilburg, in plaats van dat in hun woonplaats Oisterwijk. Het crematorium in Tilburg bood meer plaats voor bezoekers.

Toen we met de familie bij het crematorium aankwamen, was het parkeerterrein helemaal vol. Uitgestapt merkten we dat de ontvangstruimte helemaal vol stond met mensen. Toen de plechtigheid begon bleek dat er meer mensen moesten blijven staan dan er konden zitten. Er waren dus heel veel mensen die Stella kende en tijdens de plechtigheid bleek dat zij voor al die mensen heel speciaal was.

Zijn

Acht sprekers vertelden ieder op hun eigen manier waarom Stella zo belangrijk voor hen was. Twee vriendinnen, iemand van de ouderraad van de basisschool waar Stella’s kinderen op zaten en een docent van die basisschool, het hoofd van de operatiekamers van het Elizabethziekenhuis waar Stella als operatieassistente werkte, Stella’s schoonmoeder, mijn zwager en ikzelf. Allemaal hadden we natuurlijk een ander verhaal, maar allemaal hadden we hetzelfde thema. En dat zonder dat we daarover vooraf contact hadden.

Het gemeenschappelijke thema was dat Stella er altijd was. Ze was er voor haar man, haar kinderen, haar familie en schoonfamilie, haar vrienden en vriendinnen, haar collega’s, de patiënten op de operatiekamers, docenten, kinderen en ouders van de school van haar kinderen, de mensen van de toneelvereniging en, last but not least, voor zichzelf. Het was dan ook niet zomaar dat de plechtigheid begon met Candle in the Wind van Elton John.

Stella leidde een leven waar ik heel graag een voorbeeld aan neem, eenvoudig door er te zijn. Ze was er voor al die mensen die er gisteren waren en voor nog veel meer die er niet waren.

Doen

Tijdens de plechtigheid vertelde veel mensen dat Stella er niet alleen was, maar ook heel veel deed. Toch was dat niet het belangrijkste. Ook toen mijn zusje ziek werd en stapje voor stapje minder dingen nog kon doen bleef ze net zo speciaal voor al die mensen. Ook al kon ze niet meer actief bijdragen, ze wilde er wel zijn. Zelfs al werd ook dat steeds moeilijker. En haar aanwezigheid maakte het nog steeds speciaal. Ook al kon ze niet actief meer iets doen.

Ze was er, altijd en vooral als iemand daar behoefte aan had. Vandaag gaf mijn moeder me daar nog een mooi voorbeeld van, van voor de tijd dat mijn zusje ziek werd.

Toen mijn moeder eens geopereerd moest worden, mocht Stella als familielid niet bij de operatie assisteren. Maar ze was wel bij de voorbereiding, om mijn moeder tot steun te zijn. Toen ze echter op een andere kamer een kind hoorde huilen zij ze “Mam, ik vind je het ook goed als ik eerst even daar heen ga? Dat kindje heeft even iemand nodig”. Natuurlijk vind mijn moeder dat goed.

Betekenisvol

Mijn droom is dat duizenden mensen geïnspireerd raken om hùn droom te gaan realiseren, en dat ik een aantal van die mensen daarbij mag ondersteunen. Oa. daarom schrijf ik deze blogposts en heb ik de bijbehorende site opgezet. Op die manier probeer ik een betekenisvol leven te leiden.

Gisteren liet mijn zusje me zien dat het ook anders kan. Je hoeft niet persé iets te doen om een betekenisvol leven te leiden. Je kunt er ook gewoon alleen maar zijn. Door er te zijn zoals mijn zusje er was, ben je van betekenis voor heel veel mensen. Stella was dat voor al die mensen die er gisteren waren en voor iedereen die er had willen zijn maar er niet bij kon zijn. Als je op die manier betekenisvol bent voor zóveel mensen, leid je volgens mij een betekenisvol leven. Ik ben heel blij dat ik dat gisteren geleerd heb van mijn zusje. Ook al was ze er niet meer bij in een fysieke vorm.

Stella, bedankt dat je er was. Je was er voor mij en voor heel veel anderen. Ik zal je nooit vergeten.

Creatiespiraal en Minste Weerstand

Mijn blogpost “Liever FUZZY dan SMART” van een paar dagen gelden leidde tot een twitterdiscussie met Greald Henstra. Greald is van mening dat FUZZY en SMART bij elkaar horen en elkaar opvolgen. Hij vindt SMART vooral passen bij de onderkant van de creatiespiraal van Marinus Knoope.

Ik ben het niet helemaal met Greald eens, vandaar deze blogpost. Maar eerst nog even een korte toelichting op FUZZY en SMART:

FUZZY SMART
F: Fun of Feestje
Je hebt er lol in
S: Specifiek
Waarneembaar en gekwantificeerd
U: Uitdagend
Spannend, op het randje van het haalbare
M: Meetbaar
Methode om de voortgang te bepalen
Z: Zuiver
Geeft weer wat je echt wilt
A: Acceptabel
Er is draagvlak
Z: Zinnelijk
Geeft een prettig, opwindend gevoel
R: Realistisch
Uitvoerbaar met aanvaardbare inspanning
Y: Yes
Roept enthousiasme op
T: Tijdgebonden
Een duidelijke start- en einddatum

Op zich is er niks mis met SMART werken. SMART is ooit geïntroduceerd door engineers/ constructeurs, zodat hun management ze niet langer het bos in kon sturen. Zeker voor korte-termijndoelen is SMART prima bruikbaar. Echter, bij lange-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk. Wie het onbekende wil verkennen kan niet specifiek zijn. Meetbare resultaten leiden tot calculerend gedrag. Acceptabele doelen zijn niet confronterend. Realistische doelen zijn niet ambitieus. Tijdgebonden doelen hebben een beperkte houdbaarheid.

Je droom realiseren is een typisch lange-termijndoel is, ook via de Weg van de Minste Weerstand. Daarom vind ik dat daarbij beter de FUZZY benadering kunt hanteren. Ook in de creatiespiraal.

De creatiespiraal bestaat uit 12 stappen: wensen, verbeelden, geloven, uiten/netwerken, plannen, beslissen, handelen, volharden, ontvangen, waarderen, ontspannen. Daarbij is een bovenkant en een onderkant te onderscheiden. De bovenkant speelt zich vooral af in de wereld van woorden, beelden en dromen. De onderkant gaat over de realiteit, zegt Marinus Knoope.

Plannen, beslissen, handelen en volharden zitten in de onderkant. Op het eerste gezicht lijkt SMART een prima benadering voor deze vier stappen, maar FUZZY heeft de volgende voordelen:

  • FUZZY plannen zijn flexibel, SMART plannen zijn star. Althans, dat is mijn ervaring als projectleider. Elk projectplan is SMART, maar ik ken uit mijn ervaring geen enkel SMART plan dat ook zo uitgevoerd kon worden als bedacht.
  • Bij FUZZY beslissen ga je vooral af op je gevoel, SMART beslissingen zijn gebaseerd op verstand. Je gevoel is uitermate geschikt om beslissingen te nemen als het gaat om het realiseren van je dromen. Je verstand heb je daarbij alleen nog nodig om die beslissingen ook te begrijpen. Datzelfde geldt voor FUZZY handelen versus SMART handelen.
  • FUZZY volharden is een beetje een contradictio in terminis. Als je er lol in hebt en het je een opwindend gevoel geeft, is er eigenlijk helemaal geen sprake meer van volharden. Dan levert gewoon lekker doorgaan op de Weg van de Minste Weerstand je zóveel energie op dat je niet eens in de gaten hebt dat er iets te overwinnen is. Helemaal in tegenstelling tot SMART volharden.

Liever FUZZY dan SMART

Op LinkedIn loopt in de groep Netwerk Noord momenteel een discussie over “Ga jij voor 100% resultaat?“, gestart door Albert van der Zee.

Omdat ik de Weg van de Minste Weerstand kies, ga ik niet altijd voor 100% resultaat. Ik maak graag onderscheid tussen belangrijk (voor mij) en urgent. Voor doelen die ik niet zo belangrijk vind, maar wel urgent zijn (vaak omdat anderen het wel belangrijk vinden) ga ik meestal niet veel verder dan 60%. Belangrijke en urgente doelen probeer ik in de beschikbare (meestal korte) tijd zo goed mogelijk te behalen. Daar is goed dus goed genoeg voor mij. Beter dan dat is meestal onhaalbaar gezien de urgentie. Alleen bij doelen die ik belangrijk vind en niet urgent zijn streef ik naar 100%, oftwel “goed kan altijd nog beter”. Dat doe ik dus alleen bij resultaten die ik belangrijk vind en niet onder tijdsdruk staan. Gold Time Management noem ik dat.

In de discussie op LinkedIn kwam ik een link tegen naar het artikel “Stop SMART, be FUZZY” van Peter Markensteijn dat mij erg aanspreekt omdat het goed aansluit bij mijn Golden Time Management. Een FUZZY doelstelling is:

  • Feestelijk: je hebt er lol in
  • Uitdagend: spannend, op het randje van het haalbare
  • Zuiver: geeft weer wat je echt wilt
  • Zinnelijk: geeft een prettig, opwindend gevoel
  • Yes: roept entousiasme op

Golden Time management, dus “goed nog beter doen” is voor mij heel erg FUZZY. Het geeft mij een geweldig gevoel, want:

  • ik beleef er lol aan, een Feestelijk gevoel;
  • ik vind het Uitdagend om het nóg beter te doen
  • het geeft weer wat ik echt wil, want ik vind het belangrijk. Het is dus Zuiver;
  • het geeft me een prettig opwindend, Zinnelijk gevoel
  • ik word er super enthousiast van. Yes 🙂

Geluk is een keuze

“Alles kan een mens worden ontnomen, behalve de allerlaatste menselijke vrijheid: de keuze om onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te kiezen” Uit De zin van het bestaan door Viktor Frankl, die Auschwitz overleefde.

Onze werkelijkheid wordt gevormd door onze gedachten, onze eigen houding. Omdat je –zoals Viktor Frankl onder de meest erbarmelijke omstandigheden ontdekte- onder alle omstandigheden je eigen houding kunt bepalen, kun je onder alle omstandigheden kiezen om gelukkig te zijn. In zijn boek Kiezen voor geluk zegt de auteur en filmregisseur Kay Pollak daarover: “Elke gedachte die je hebt geeft of een gevoel van harmonie […] oftewel geluk, of een gevoel van verstoring […] oftewel ongeluk”.

Dat je zelf je gedachten kunt kiezen is misschien nieuw voor je. Gedachten en gevoelens overkomen je vaak. Omdat we het niet zo gewend zijn om onze gedachten te kiezen, lijkt het vaak erg lastig om te kiezen voor (gedachten die leiden tot) geluk. Daarom heb ik altijd wat inspirerende filmpjes of blogposts bij de hand die me daarbij helpen. Vandaag kwam ik in dat kader deze blogpost over “How to be Happy Anytime” tegen en onderstaand filmpje over drie mensen die een reusachtige walvis redden (met dank aan @sanderdatema). Kijk, daar word ik nou gelukkig van.

Three Principles

Sydney Banks

Sydney Banks

Zoals elke dag was ik vanochtend erg benieuwd welke blogpost ik vandaag weer zou gaan schrijven voor Dream Matters. En zoals (bijna) elke dag, dee er zich ook vandaag iets voor waarover ik wat wil schrijven.

Ik volg veel mensen en groepen online, oa. via LinkedIn. Alle e-mail updates van LinkedIn discussies belanden automatisch in een mapje “lezen”  en elke donderdag verwerk ik die mails. Vandaag zat er een vraag tussen van Geert Wemmenhove, over de Three Principles:

“Sydney Banks, een canadees heeft rond 1970 een inzicht verworven. Het is in Amerika Bekend geworden onder de naam “Three Principles” Ik ben zelf ook door deze principes geïnspireerd geraakt en zoek nu Nederlanders die het kennen en ermee werken. Laat wat van je horen.” (Kilk hier voor de LinkedIn discussie)

Ik kende het werk van Sydney Banks nog niet, maar werd wel erg nieuwsgierig. Online is er best veel te vinden. Uit wat ik daar vanochtend van heb kunnen lezen en bekijken vond ik onderstaand filmpje als inleiding op de Three Principles het mooist en duidelijkst. Behalve dat filmpje vind je op YouTube nog veel meer materiaal, en bv ook hier: http://www.sydneybanks.org/VideoPlayer.html

Ik ben erg benieuwd naar ander materiaal over de Three Principles en ik hoop dat jullie me willen helpen om dat te vinden. Als je dus ook gegrepen bent door Sydney Banks, laat hieronder dan asjeblieft een reactie achter.

Flexibles Groningen: de start

Flexibles

Flexibles. Ontmoeten - Werken - Inspireren

Vorige week schreef ik een blogpost over Flexibles Groningen, waarin ik vertelde dat Flexibles start als er zich genoeg flexwerkers aanmelden als lid. Gisteren kreeg ik een mailtje van de initiatiefnemer, Marc Winters, waarin hij vertelde dat ze de voorwaarde van voldoende leden konden laten vallen. “In de reële verwachting dat ook na de ‘go-beslissing’ het ledenaantal zal blijven doorgroeien”.

De laatste hobbel die nog genomen moet worden is de afronding van de huurovereenkomst. Die is voor 90% rond, schrijft Marc.  Het hangt daarmee vooral af van de financiering. En ondanks het laten vallen van het minimum aantal, maakt een groeiend aantal inschrijvingen de financiering wel een stuk eenvoudiger.

Daarom herhaal ik vandaag op Dream Matters graag mijn aanbod van vorige week. Als jij je via mij aanmeldt als lid van Flexibles, kun je gratis deelnemen aan één van de workshopdagen die ik na de zomer bij Flexibles ga verzorgen. Dit aanbod kan ik doen, omdat Marc mij weer aanbiedt dat ik voor elk lid dat ik aanbreng twee dagdelen gebruik mag maken van een trainingsruimte bij Flexibles. Zo snijdt het mes aan drie kanten: jij een training, Marc een lid en ik een trainingsruimte.

Je wordt al lid van Flexibles voor € 50 per maand. Een workshop van een dagdeel kost je al vlug € 300 en als je via mij lid wordt van Flexibles krijg je niet één, maar twee dagdelen! Tel uit je winst. Op mijn website vind je een overzicht van de workshops die ik ga aanbieden. Zit er niks voor je bij? Dan mag je zo’n workshop ook best aan iemand cadeau doen, of misschien kan ik een op-maat workshop voor je samenstellen.

Meer info over Flexibles vind je op http://www.flexibles.org/. Als je lid wilt worden, laat mij het dan weten. Anders loop je die gratis workshop mis!

Neem eens wat tijd voor jezelf!

Tijd voor jezelf

Even tijd voor jezelf

Door de drukte van alledag nemen veel mensen niet voldoende tijd om tot zichzelf te komen. En dat terwijl het je juist zoveel rustiger en sterker maakt in die alledaagse drukte. Iedereen heeft het nodig.

Jij bent de belangrijkste persoon in je eigen leven, zelfs als dat niet zo voelt. Je moet voor jezelf zorgen, jezelf in leven houden en zorgen dat aan je behoeften voldaan wordt. Pas als jij goed in je vel zit kun je er zijn voor anderen. Door af en toe stil te staan bij jezelf zorg je dat je lekker in je vel blijft zitten.

Je weet waarschijnlijk wel dat je wat tijd voor jezelf nodig hebt iedere week. Het is alleen vaak lastig om deze tijd te vinden, helemaal als je een drukke baan en/of kinderen hebt.

Daarom plan ik elke maandagochtend naast mijn werk- en privéactiviteiten voor de komende week in mijn agenda ook wat tijd voor mezelf in. Omdat het niet altijd eenvoudig is om op maandagochtend al te bedenken wat ik in die tijd-voor-mezelf wil gaan doen, maak ik gebruik van het volgende lijstje.

– Maak een wandeling
– Mediteer 10 minuten.
– Geniet van de zon.
– Verwen jezelf met iets dat je graag wilt doen of hebben.
– Koop iets leuks of pak een terrasje.
– Koop een boek over een onderwerp waar meer over wilt weten en lees het.
– Let deze week op je lichaam. Beweeg gezond en let op je voeding.
– Voer een ‘Wat Staat Mijn Geluk In De Weg’ mindmap uit.
– Pak een terrasje.
– Neem een lekkere lunch.
– Ga naar de bibliotheek.

Als mijn agenda dan piept “Tijd voor jezelf” kan ik eenvoudig één van die dingen kiezen, of wat anders als ik daar op dat moment meer zin in heb 😉

Neem jij ook iedere week tijd om op de één of andere manier in jezelf te investeren? Dat zal je goed doen!

Flexibles Groningen komt eraan!

Flexibles
Flexibles. Ontmoeten – Werken – Inspireren

Goed nieuws voor Zelfstandige Professionals en Flexwerkers in Groningen en omgeving: er komt eindelijk een plek om te werken en elkaar te ontmoeten. En wel op de meest ideale locatie die je je kunt voorstellen: op 500 meter van station, ringweg en centrum. Parkeerkelder eronder, bushalte en fietsenrek ervoor. Flexibles start namelijk in de voormalige ANWB-winkel aan de Trompsingel 21 (naast De Oosterpoort).

Tenminste… als er zich genoeg flexwerkers aanmelden als lid. De teller staat nu op 51% en om het aantal aanmeldingen een boost te geven heeft de initiatiefnemer van Flexibles, Marc Winters, een geweldige actie bedacht. Voor elk lid dat ik aanbreng mag ik twee dagdelen gebruik maken van een trainingsruimte bij Flexibles.

Op mijn beurt bied ik nu aan dat jij, als jij je via mij aanmeldt als lid van Flexibles, gratis kunt deelnemen aan de training die ik dan in die trainingsruimte verzorg. Zo snijdt het mes niet aan twee, maar aan drie kanten: jij een training, Marc een lid en ik een trainingsruimte.

Maar dan wil je natuurlijk eerst weten waarom Flexibles zo geweldig wordt. Als je Seats2Meet kent, weet je het antwoord al. Lees dan alleen nog even de laatste alinea van deze post 😉

Ben je er nog? Dan volgt hier de uitleg:

Flexibles wordt volgens mij dé ontmoetingsplek voor zp’ers, flexwerkers, kantoornomaden, nieuwe werkers en general inspiring people uit de regio Groningen. Een plek waar het continu bruist van de nieuwe ideeën, inspirerende events en interessante workshops. Het wordt een plek waar je al energie krijgt zodra je over de drempel stapt. Dat past dus helemaal in mijn idee over de Weg van de Minste Weerstand.

Als Flexibles eenmaal los gaat, is dat the place to be om je droom te realiseren. Je vindt er alles wat je nodig hebt: inspiratie, mensen die ook hun droom realiseren, mensen die al een deel van de effecten die jij wilt bereiken gerealiseerd hebben en mensen die precies weten hoe je dat efficiënt aanpakt. Kortom,  dromen, effecten, netwerk en slimmer werken, dus alle elementen van de Weg van de Minste Weerstand, onder één dak.

Meer info over Flexibles vind je op http://www.flexibles.org/. Als je lid wilt worden, laat mij het dan weten. Anders loop je die gratis training mis!

How to start a movement?

Sommige mensen dromen ervan om een beweging op gang te brengen. Vaak nadat ze eerst zelf in beweging gekomen zijn 😉

Maar hoe doe je dat nou? Hoe krijg je volgers en hoe wordt dat aantal zó groot dat je van een echte beweging kunt spreken? In onderstaand filmpje wordt dat precies uitgelegd.


 

Mijn twitter followers

Dus doe zoals Dancing Guy, start dancing! Verwelkom je eerste volgers, want zij zijn belangrijk. Zij nemen jouw moves over en zorgen ervoor dat het een echte movement wordt. Misschien begrijp je nu ook waarom ik zo dol ben op twitter 🙂

In de social media kun je dansen zoveel als je wilt én je hebt publiek. Op mijn site kun je meer lezen over hoe je social media kunt gebruiken om je droom te realiseren.

Met welke dans breng jij de wereld in beweging? Of heb je een heel andere droom? Laat het me hieronder weten, ik ben benieuwd!