De HG krijgt een Social Media Lab

Bij de Hanzehogeschool Groningen, waar ik werk als adviseur ICT in het Onderwijs, is lector Frank Willems aan de slag gegaan met het realiseren van een Social Media Lab.

Dit lab gaat deel uitmaken van het Interregionale project Opening Up. Het wordt een omgeving waar data uit sociale media wordt verzameld en geanalyseerd en waar kennisoverdracht over toepassen van social media tussen de deelnemend landen/participanten kan plaatsvinden.

In het lab vinden de deelnemende partijen (in eerste aanzet gaat het om de Hanzehogeschool Groningen, de Gemeente Groningen en de Regiopolitie Groningen) de tools die nodig zijn voor sociale netwerkanalyse. Hieronder een paar voorbeelden van de mogelijke resultaten die het Social Media Lab kan gaan opleveren:

 

Het eerste prototype van het lab gaat ontwikkeld worden door een groep vierdejaars ICT-studenten. Deze studenten zullen begeleid worden door een team van medewerkers: een docent van het Instituut voor ICT, natuurlijk Frank Willems zelf, mijn collega Hans Slender en door mij. Zo realiseer ik weer een stukje van mijn droom. Vandaar deze blogpost op Dream Matters: Dromen Dingen Doen.

Sourcing, outsourcing en crowdsourcing

Gisteren was de start van de ontwikkeling van het Social Media Lab, met een college van Frank Willems (lector Regisseren van Ondernemende Netwerken aan de Hanzehogeschool Groningen). Zijn verhaal ging over sourcing, outsourcing en crowdsourcing. In deze blogpost mijn (enigszins bewerkte) collegeaantekeningen.

Sourcing bestaat al een flink aantal jaren in het bedrijfsleven en is ontstaan uit de vraag “Waar ben ik (niet) goed in als bedrijf en wat doe ik dus (niet meer) zelf”. Sourcing gaat over het dynamisch plannen en organiseren van de ondersteunende processen, mensen, middelen en cacpciteiten die benodigd zijn om de doelen van de business te halen.

Vier generaties sourcing

Afhankelijk van het inkooprisico en het type product of dienst (standaard of gespecialiseerd) kun je vier generaties Sourcing onderscheiden:

Sourcing van een standaard dienst met een laag inkooprisico is 1e generatie sourcing. Bijvoorbeeld het onderbrengen van je data in een datacenter. Een standaard leverancier kan de dienst leveren en als die niet voldoet zijn er nog talloze andere leveranciers waar je IT kunt kiezen.

Langzaamaan blijkt dat er voor een aantal diensten meer specialisatie nodig is. Sourcing van een product of dienst die niet zomaar door iedere leverancier in de markt gezet kan worden. Dat staat bekend als 2e generatie sourcing.

Model van Kraljic

Model van Kraljic

Er zijn ook diensten of producten die het bedrijf zelf niet kan leveren, maar waar ook (nog) geen gespecialiseerde andere leverancier voor is. “Ik kan het niet, een ander ook niet. Maar samen kunnen we het wel, laten we het dus samen doen.” Dat is 3e generatie sourcing. 3e Generatie sourcing ontstaat vanuit strategische keuzes.

Hiernaast een aantal voorbeelden. Linksonder 1e generatie sourcing, rechtsboven 3e generatie.

Crowdsourcing

Crowdsourcing is ook een strategische keuze, maar gaat nog weer een stapje verder. Daarom wordt het 4e generatie sourcing genoemd.

Crowdsourcing is het uitbesteden van taken aan een ongedefinieerde grote groep mensen of community, via een open oproep. Het idee is afkomstig van James Surowiecki’s. In zijn boek  The Wisdom of Crowds (2004) beschrijft hij als eerste het principe van crowdsourcing.

De term werd echter pas later bedacht, in 2006 door Jeff Howe, contributing editor van Wired. Ook in Wikinomics (“Hoe samenwerking door iedereen met oiedereen alles verandert”) en Macrowikinomics van Don Tapscott en in Groundswell van Charlene Li en Josh Bernoff wordt crowdsourcing beschreven.

Volgens Frank Willmes is de mooiste definitie van crowdsourcing echter in sept. 2011 door Henk van Ess op Wikipedia gezet.

Er zijn verschillende varianten van crowdsourcing, zoals crowdsourcing via Tribes of Co-creatie.:

 • Tribes: via mensen die verbonden zijn door een passie of een idee, aangevoerd door een leider.
 • Co-creatie: klanten helpen je bij productvernieuwing of productverbetering. Co-creatie komt het meest voor, vaak als marketingstrategie. Een bekend resultaat zijn de chips met patatje joppie smaak.

Basisprincipes

De basisprincipes van crowdsourcing zijn:

Sociotechnografisch profiel

Sociotechnografisch profiel

 1. Het begint met mensen. Is jouw community genoeg gedreven op passie en hoe participeert iedereen? (Zie ook de figuur hiernaast). Dit hangt heel erg af van hoe mensen betrokken zijn vanuit hun passie. Hoe kun je mensen zo ver krijgen dat ze vanuit een passie (kunnen) gaan participeren.
 2. Doelen. Wat wil je eigenlijk met je community? Achtereenvolgens kun je daarbij denken aan Listening; Talking (laat ze bv. stemmen); Energizing (verbinden); Supporting (faciliteren) en Embracing.
 3. Strategie. Wat is jouw rol, hoe bereik je een hoger niveau van participatie, wat moet / wil je gaan managen.
 4. Technologie. Ga je die zelf bouwen? Zoals social text (praktisch en snel inzetbaar), WordPress (veel zelf doen), SharePoint 2010 (even wachten, komt eraan). Koop je de technolohgie kant en klaar? Zoals Ning (commercieel verdienmodel), Google (waar is mijn data?), WinkWaves kenniscafé (ook commercieel). Of kies je voor de gratis Social Media diensten zoals Twitter, Facebook, enz.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van succesvolle crowdsourcinginitiatieven zijn:

 • Vangstenregistratie.nl waar 7.000 sportvissers waardevolle kennis leveren aan een community van 350.000 sportvissers (“wat zijn de leuke stekjes?”) maar ook aan het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie. Infornatie over welke vissoorten waar leven en hoeveel vis daar dan zit is een goede indicatie van waterkwaliteit.
 • Last.fm, je persoonlijke community radio station. Last.fm is een online en legaal community radiostation voor leden, waar je muziek vindt die is gebaseerd op jouw muziekvoorkeuren.
 • Nike+ waar mensen elkaar m.b.v. iTunes vinden op hun passie voor hardlopen. Hardlopen met een community.
 • Verbeterdebuurt.nl, een ollectief meldingspunt voor problemen en ideeën in de openbare ruimte. Er ontstaan burgerparticipatie initiatieven uit. “Wat kunnen we zelf oplossen, wat doet de gemeente?”
 • Het Datema Wikipilot project waar realtime informatie over gevaren op zee (een ton die verdwenen is, een zandbank die niet op de kaarten staat) verzameld wordt door waarnemingen vanaf zeeschepen. Bij dit project moest niet alleen een sociale uitdaging (hoe communiceren zeevarenden onderling) overwonen worden, maar ook een technische: eenmaal buitengaats heb je geen internetverbinding, behalve via de satelliet.

Lessons learned

Uit deze en andere initiatieven kunnen we inmiddels de volgende lessen leren:

 • Crowdsourcing kan je niet sturen, de community is leidend.
 • Sociale netwerken drijven op vertrouwen.
 • Social media is niet gelijk aan socialer netwerken.
En zo gaat crowdsourcing pas echt werken:
 • Onderdruk de neiging om de oplossing dichtbij te zoeken.
 • Onderdruk de neiging om dezelfde soort mensen te verzamelen.
 • Ontdek je eigen meerwaarde.
 • Organiseer aanvulling op je eigen prachtige tekorten.
 • Alles is mogelijk en begin vooral nu.
Dat laatste gaat de Hanzehogeschool Groningen dus doen, met het Social Media Lab. Als de studenten doen wat ze geleerd hebben is het prototype half november bedrijfsklaar.

De coach als leidinggevende voor de zp’er

Kies je ideale coach

Kies je ideale coach

“Eigenlijk weet ik het allemaal best, maar doe het nog niet” was één van de reacties die ik kreeg na mijn proeverij van Dreams Matter workshops van afgelopen woensdag. Dat was een reactie van één van de negen zp’ers die bij de proeverij aanwezig was. De tiende deelneemster was zp’er geweest.

Ja, zp’ers hebben het vaak niet zo gemakkelijk als het lijkt. Heerlijk zelf je ding kunnen doen, je droom realiseren en zonder last of ruggespraak kunnen inspelen op de kansen die zich voordoen heeft ook een keerzijde. Hoe blijf je op het rechte pad? Hoe zorg je ervoor dat je de dingen die je eigenlijk wel weet ook gaat doen?

Een werknemer heeft dat probleem minder. Die heeft een leidinggevende die hem daarbij helpt. Soms tegen wil en dank. Zelf heb ik op de Hanzehogeschool tweeënhalf jaar mogen genieten van een teamleider die daar erg goed in was. Voor mij was hij de ideale leidinggevende of in ieder geval de beste die ik tot nu toe gehad heb. Gehad heb, want sinds 1 oktober heb ik een nieuwe teamleider. Hoe zij het aanpakt moet ik nog gaan ervaren.

Maar ik had het over de zp’er. De zelfstandig professional die het moet doen zonder leidinggevende. Daar hebben alle zp’ers die ik ken bewust voor gekozen. Het heeft de voordelen die ik hierboven noemde. Maar ook zo z’n nadelen: er is niemand die je regelmatig de kritische vragen stelt die een goede leidinggevende aan zijn medewerkers stelt.

“Wat doe jou nou eigenijk precies en waarom?” “Klopt dat met wat je weet?” “Past dat bij de doelstellingen van het bedrijf?” zijn daar maar een paar voorbeelden van. Een zp’er moet die aan zichzelf stellen en daardoor zullen de antwoorden vaak minder kritisch bekeken worden dan wanneer er twee mensen bij het vraag-en-antwoordspel betrokken zijn.

En hoe zit het trouwens met de dingen die je nog niet weet, en dus nog helemaal niet doet als zp’er? Veel zp’ers zijn realtief jong en alle zp’ers hebben weinig tijd om aan persoonlijke ontwikkeling te doen (tenzij je bedrijf niet zo goed loopt natuurlijk). Er is nog veel te leren en dat doe je als zp’er meestal ook helemaal zelfstandig, wat soms betekent: bijna niet. Je hebt tenslotte geen leidinggevende die je vraagt om een POP te maken.

Als je je persoonlijke ontwikkeling wel serieus en systematisch wilt aanpakken, is het ook nog eens erg lastig om te bepalen wat er nog allemaal te leren is. Want het trainingsaanbod bijhouden komt er natuurlijk al helemaal niet van als je een zelfstandig ondernemer bent met lekker veel opdrachten. Daar hebben grotere bedrijven soms een heel organisatieonderdeel voor, waar de werknemers gebruik van kunnen maken.

Op die manier bekeken is het leven voor werknemers een stuk eenvoudiger. Maar dat kan het voor een zp’er ook zijn! Je bent zelfstandig, dus heb je ook zelf de keuze om een “leidinggevende” met de bovenstaande eigenschappen te kiezen. Een coach heeft ze vaak, Zelf de beste voetballers bij AC Milaan hebben een coach, net als alle topsporters. Dus gun jezelf die luxe. Je leven als zp’er wordt er een stuk eenvoudiger door én als het niet bevalt zet je zo’n  coach zo weer aan de kant. Die luxe heeft een werknemer nou net weer niet 😉

Proeverij Dreams Matter workshops: dat was lèkker!

Gisteravond gaf ik voor de eerste keer mijn proeverij van Dreams Matter workshops. En, lieve lezertjes, dat was lèkker! De deelnemers en ook ikzelf hebben genoten van de oefeningen en de onderlinge interactie. Ik kreeg veel positieve feedback. Ook nog vandaag, op twitter.

Niet alleen de deelnemers hebben gisteravond geleerd, ikzelf ook. Terugkijkend op mijn 14 jaar ervaring als docent herinner ik me veel lessen. Lessen met veel interactie en lessen met minder interactie. Theorielessen en practica. Lange lessen en korte. Saaie lessen en interessante. Lessen die verliepen zoals ik wilde en lessen waar dat niet het geval was.

Ik herinner me lessen waar ik tevreden op terugkijk en lessen waarbij dat niet zo is. Maar wat ik me niet herinner is dat ik ooit tevreden was over lessen die niet verliepen zoals ik wilde. Tot gisteravond. Want de proeverij verliep behoorlijk anders dan ik had gepland.

Natuurlijk begonnen we met een voorstelrondje en vervolgens vertelde ik in het kort over Dreams Matter en de Weg van de Minste Weerstand. Daarna had ik acht korte oefeningen voorbereid. Eén oefening uit elke van de acht workshops die ik dit seizoen ga aanbieden.

Het voorstellen en mijn uitleg over Dreams Matter verliepen zoals ik verwachtte. Daarna liep het allemaal heel anders. Er was veel meer interactie tussen de deelnemers dan waar ik op gerekend had. Daardoor konden we tussen half negen en tien uur maar drie oefeningen doen. Veel minder dus dan dat ik aan het begin van de proeverij aankondigde. Toch was het, zoals ik al vertelde, lèkker.

Wat ik gisteravond geleerd heb, is dé oplossing voor onverwachte wendingen. Die oplossing is LOSLATEN. Toen ik na de eerste oefening mijn idee over hoe de proeverij zou moeten verlopen losliet, bleef ik heel gemakkelijk in contact met de groep. Het lukte me zelfs om op een heel natuurlijke manier de aandacht weer centraal te richten op de momenten dat ik dat wilde. Iets wat ik tot nu toe altijd het lastigst vond bij het geven van presentaties, lessen en workshops.

Kortom, deze proeverij smaakt mij naar meer. Meer workshops geven, dat is de volgende stap bij het realiseren van mijn droom. In oktober wordt dat “Dit Jaar wordt Jouw Jaar“. Een datum heb ik nog niet geprikt. Als je daarover geïnformeerd wilt worden, kun je je het beste abonneren op mijn nieuwsbrief. Die nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, nl. alleen als ik iets nieuws te melden heb. Bijvoorbeeld de datum van mijn volgende workshop 😉

Meer informatie over Dit Jaar wordt Jouw Jaar en de andere workshops die ik dit seizoen aanbiedt vind je in het complete Dreams Matter workshopoverzicht op mijn site. Via dit contactformulier kun je al je vragen over de workshops stellen en/of alvast geheel vrijblijvend een plekje reserveren.

Treintje in, treintje uit

Trein

Treintje


Vandaag was ik on the road. The RAILroad welteverstaan. Ik had nl. enige tijd geleden een mooie bachelorscriptie gelezen over het gebruik van social media in het onderwijs, van een studente van de Universiteit van Tilburg. Daar wilde ik graag meer over weten en de studente had me doorverzezen naar haar scriptiebegeleider. Op zijn beurt wilde hij wel een aantal mensen die met social media in het onderwijs van de UvT bezig zijn bij elkaar halen. Zodat mijn bezoek nog wat waardevoller zou worden (en zij elkaar ook eens zouden ontmoeten 😉 ).

Nu is Tilburg een fijne stad, ik ben onder de rook daarvan opgegroeid, maar vanuit Groningen niet bepaald naast de deur. Dat werd dus treinen. En niet zomaar even. Ik trein wel vaker, maar dan ben ik met één overstap meestal wel op de plaats van besteming. Nu moest ik op de heenreis al drie keer overstappen.

Na mijn bezoek aan de UvT reisde ik nog door naar Oisterwijk, waar mijn familie woont. Als je toch in de buurt bent… Eten bij mij moeder en koffie bij mijn zus. Daarna weer met drie overstappen naar huis.

Al met al zat ik vandaag meer dan een hele wekdag in de trein. Een prima gelegenheid om te testen hoe goed een iPad nou eigenlijk bruikbaar is als laptoovervanger.

Nou, dat ging prima. Alle mail verwerkt, een zeer interssant onderzoek naar de relatie tussen twittermood en beursnotering gelezen (gaan jullie nog meer van horen!) en erop gereageerd, ontdekt dat tethering via mijn gemodde Android niet werkt, maar via WM 6.5 wel. De dualboot mag blijven. Vier nieuwe LinkedIn en twittercontacten toegevoegd. GTD in Evernote opgezet (Evernote accepteert eindelijk alle documentformaten in de gratis versie en dat had ik nodig voor mijn GTD systeem) en als klap op de vuurpijl deze blogpost geschreven.

Een nuttig dagje treinen en mijn MacBook Pro mag voortaan thuisblijven bij dit soort reisjes. Veel te zwaar.

Wat kun je allemaal doen met een paperclip en 7 andere vragen

 • Wat kun je allemaal doen met een paperclip?
 • Ga je wel eens naar de film?
 • Hoeveel keien passen er in een werkdag?
 • Wat zou er gebeuren als er aan het eind van je leven een museum voor je werd opgericht?
 • Wat is een droom?
 • Hoeveel mensen ken je?
 • Waar heb jij wel een schouderklopje voor verdiend?
 • Dat heb je goed gedaan, wat merken anderen daarvan?

De antwoorden op deze vragen hebben veel te maken met het realiseren van je droom via de Weg van de Minster Weerstand. Ze staan dan ook centraal in de Dreams Matter workshops die ik vanaf volgende maand ga geven.

Om de smaak alvast te pakken te krijgen, is er op woensdagavond 14 september een gratis proeverij in Groningen. Uit elke workshop heb ik een typerende oefening gekozen. Elke oefening duurt 5 à 10 minuten en geeft antwoorden op bovenstaande vragen.

Er zijn doe-dingen, maar ook oefeningen die meer gericht zijn op denken of voelen. Daarnaast is er ook ruim de gelegenheid om te netwerken en om verder te praten over de workshops. Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

Je kunt je nog inschrijven, maar het aantal zitplaatsen is beperkt en een aantal daarvan is al bezet. Wil je verzekerd zijn van een stoel, laat me dan snel weten dat je wilt komen. Graag hier, via LinkedIn. Je bent dan vanaf 19.30 welkom, aan de Nassaulaan 27 in Groningen. Om ongeveer 20.00 geef ik een korte toelichting op het programma en de workshops. De avond duurt tot 22.00.

Als je er woensdag niet bij kunt zijn, zul je het moeten doen met het complete Dreams Matter workshopoverzicht op mijn site. Via dit contactformulier kun je al je vragen over de workshops stellen en/of je belangstelling kenbaar maken. Dan houd ik je op de hoogte van de data en de overige ontwikkelingen.

Oplossingsgericht coachen

Oplossing

 

 

 

Vandaag las ik op de coachingskalender over het onderscheid tussen oplossingsgericht en probleemoplosend coachen. Dit werd er ondermeer over geschreven:

Het onderscheid tussen oplossingsgericht en probleemoplossend coachen maakt het cruciale verschil in de benadering. Bij oplossingsgericht werken hoeft er geen verband te bestaan tussen probleem en oplossing. Zonder oorzaken te kennen en zonder problemen uitgebreid te analyseren zijn oplossingen mogelijk waarover cliënten zeer tevreden zijn.Oplossingsgerichte interventies bestaan uit de volgende fases:

 1. het beschrijven van het probleem door de cliënt (niet te gedetailleerd);
 2. het helpen ontwikkelen van doelen door te vragen waaruit zou blijken dat de situatie veranderd is als het probleem is opgelost;
 3. het uitwerken en detailleren van uitzonderingen op het probleem.

Het werk van de coach bestaat uit het construeren van een oplossingsgericht gesprek met behulp van oplossingsgerichte vragen. Kortom: de cliënt wordt beschouwd als expert. Doelen worden geformuleerd binnen het referentiekader van de cliënt en de ontwikkeling van oplossingen is gebaseerd op uitzonderingen op het probleem.

Axioma’s voor oplossingsgericht coachen
1. Als iets niet werkt, stop er dan mee.
2. Als iets niet werkt, stop er dan mee én doe iets anders.
3. Als iets wel werkt, doe er méér van.
4. Als iets werkt, leer het (van) een ander.

Deze punten lijken vrij simpel, maar de praktijk leert dat veel mensen toch telkens meer van hetzelfde doen en in een vicieuze cirkel zitten.

Vooral die laatste vier punten komen mij heel erg bekend voor. Ze vormen een deel van de Weg van de Minste Weerstand. Ik ben dus een typisch oplossingsgerichte coach, en het sluit ook helemaal aan bij de manier waarop ik andere zaken benader Ik zoek eigenlijk altijd naar een pragmatische oplossing. Als het werkt, werkt het. Waarom het werkt vind ik verder niet zo belangrijk.

Dus nu weet je precies waar je aan toe bent als je mij kiest als coach:

 • We gaan samen op zoek naar oplossingen die werken. Oplossingen die leiden tot het realiseren van je droom
 • Zodra we iets hebben dat werkt, gaan we er meer van doen.
 • Als iets niet werkt, stoppen we ermee en gaan we op zoek naar wat anders.
 • Daarbij gebruiken we de kenis en ervaring van onszelf en anderen. Van onze netwerken.
 • Ik beschouw jou als expert. Expert van je eigen leven en dromen.

Hoe lijkt je dat?

Verhuizen

Verhuizen

Verhuizen

Ik werk als adviseur ICT in het Onderwijs bij het stafbureau Onderwijs & Onderzoek van de Hanzhogeschool Groningen. Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van een organisatorische verandering. In plaats van vier specialistische teams gaan we vanaf dit studiejaar werken met drie integrale teams.

De organisatiestructuur is echter niet het enige dat verandert. Ook krijgen we in de loop van het jaar nieuwe werkplekken, die passen bij die nieuwe organisatie. Twee van de drie teamleiders zijn het eerst aan de beurt om te verhuizen. Goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar?

Maar om ruimte te maken voor de verhuisbewegingen moeten twee medewerkers er al eerder aan geloven. Ik ben daar één van, onze secretaresse de andere. Vandaag was het zover en er is een opmerkelijk verschil. Ik ben in de afgelopen jaren al veel vaker verhuisd van werkplek, onze secretaresse zit al jaren in dezelfde kamer.

Omdat ik vrijwel alle mijn dingen digitaal heb, was min verhuizing snel gepiept. In een uurtje was ik over. Toch heb ik de gelegenheid aangegrepen om mijn niet digitale zaken nog eens heel kritisch door te kijken. Het resultaat is dat ik de ene plank die in mijn boekenkast nog gevuld was heb gereduceerd tot 1/10 en mijn hangmappenla, die half gevuld was, nu nog maar voor 25% vol zit. Een heerlijk overzichtelijk gevoel 🙂 Morgen is mijn digitale archief aan de beurt. Ik heb er nu al zin in.

En onze secretaresse? Die is nu met veel gezucht en gesteun nog bezig met selecteren, inpakken, een beetje weggooien, weer selecteren, nog wat inpakken, wat anders weer uitpakken. Conclusie: verhuizen, dat zouden meer mensen vaker moeten doen.

Meer workshops

Het afgelopen jaar heb ik op uitnodiging een aantal workshops gegeven. Dat vond ik zó leuk om te doen, dat ik besloten heb om een aantal Dreams Matter workshops te ontwikkelen. In deze en de volgende blogposts vertel ik wat meer over die workshops. Vandaag twee workshops waarbij denken centraal staat.

Om de smaak te pakken te krijgen, is er op woensdagavond 14 september een gratis proeverij. Daar kun je een klein hapje proeven van die Dreams Matter workshops. Voor elke workshop is er een typerende oefening die je zelfstandig kunt doen. Hier kun je je aanmelden.


Net andersom Denken

Half vol of half leeg?

Half vol of half leeg?

Voor sommigen is het glas half vol, voor anderen half leeg. Bij net andersom denken kies je een andere benadering: “Waar is de kraan?”

Omdenken, of ja-én-denken, is een techniek waarmee je problemen transformeert in mogelijkheden. Het tegenovergestelde van ja-máár-denken of vastdenken, waarbij problemen als maar groter worden.

Een probleem kan op verschillende manieren worden omgedacht. Er zijn vijftien strategieën, onderverdeeld in vier groepen: liefde, werk, strijd en spel.

Niet elke strategie is even geschikt voor het omdenken van een bepaald type probleem. Bij elk type probleem horen één of meer effectieve strategieën. Er zijn ook problemen die niet omgedacht kunnen worden.

Tijdens de workshop Net andersom Denken pas je een aantal omdenkstrategieën toe op een probleem dat je zelf inbrengt. Daardoor leer je de verschillende strategieën toepassen en ervaar je welke strategieën wel en welke niet effectief zijn voor jouw probleem.

Omdat alle deelnemers aan de workshop een probleem inbrengen, leer je ook welke strategieën effectief zijn voor welke type problemen. Na afloop heb je inzicht gekregen in verschillende manieren waarop je het probleem kunt oplossen. Soms wordt het probleem al tijdens de workshop opgelost.

Deze workshop is gebaseerd op het boek Huh?! van Berthold Gunster.


Geluk is een Keuze

Geluk hebben of kiezen?

Geluk hebben of kiezen?

“Alles kan een mens worden ontnomen, behalve de allerlaatste menselijke vrijheid: de keuze om onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te kiezen” Uit De zin van het bestaan door Viktor Frankl, die Auschwitz overleefde.

Onze werkelijkheid wordt gevormd door onze gedachten, onze eigen houding. Omdat je –zoals Viktor Frankl onder de meest erbarmelijke omstandigheden ontdekte- onder alle omstandigheden je eigen houding kunt  bepalen, kun je onder alle omstandigheden kiezen om gelukkig te zijn.

Overigens is gelukkig zijn iets anders dan blij zijn. Je kunt heel gelukkig zijn maar soms toch niet blij. Bijvoorbeeld wanneer je iets vervelends overkomt.

Tijdens de workshop Geluk is een Keuze ontdek je op een actieve manier dat je inderdaad onder alle omstandigheden kunt kiezen voor geluk. Ook ontdek je dat gelukkig zijn iets anders is dan blij zijn.

De workshop is gebaseerd op het boek Kiezen voor Geluk van Kay Pollak. Daarin zegt de auteur “Elke gedachte die je hebt geeft of een gevoel van harmonie […] oftewel geluk, of een gevoel van verstoring […] oftewel ongeluk”. In de workshop leer je daarom vooral bewust je gedachten kiezen, zodat je bewust kunt kiezen voor (gedachten die leiden tot) geluk.

Workshops

Het afgelopen jaar heb ik op uitnodiging een aantal workshops gegeven. Dat vond ik zó leuk om te doen, dat ik besloten heb om een aantal Dreams Matter workshops te ontwikkelen. In deze en de volgende blogposts vertel ik wat meer over die workshops. Vandaag de eerste twee.

Om de smaak te pakken te krijgen, is er op woensdagavond 14 september een gratis proeverij. Daar kun je een klein hapje proeven van die Dreams Matter workshops. Voor elke workshop is er een typerende oefening die je zelfstandig kunt doen. Hier kun je je aanmelden.


Realiseer je Droom

realiseer jouw droom!

Ik leef mijn droom!

Je droom realiseren, dat wil toch iedereen? Maar vaak lijkt je droom onbereikbaar, onrealistisch of onmogelijk. Toch kan iedereen zijn of haar droom realiseren!

Een droom realiseren kost vaak veel tijd en energie. In deze workshop pas je de Weg van de Minste Weerstand (zie hieronder) toe op het realiseren van je droom. Omdat het realiseren van je droom je op deze manier energie gaat opleveren, is niets meer onmogelijk.

Tijdens de workshop Realiseer je Droom leer je op een actieve manier hoe je jouw droom realiseert via de Weg van de Minste Weerstand. Na afloop heb je alle onderdelen die daarbij nodig zijn leren kennen én heb je deze ook op verschillende manieren toegepast op jouw droom.

De workshop bestaat uit drie dagen of 12 avonden, telkens met een tussentijd van ten minste een week. In die week pas je wat je tijdens de workshopdag of -avond geleerd hebt toe in je dagelijkse activiteiten. Elke workshopdag komen steeds alle onderdelen van de Weg van de Minste Weerstand aan de orde. Bij de avonden besteden we steeds aandacht aan één onderdeel. Steeds op een dieper toepassingsniveau.


De Weg van de Minste Weerstand

De weg van de Minste Weerstand

Water volgt de Weg van de Minste Weerstand

Een leuke baan, in het weekend een druk sociaal leven en daarbij ook nog een huishouden te runnen. Je houdt het allemaal op de rails, maar ’s avonds heb je alleen nog maar energie om voor de TV te hangen.

Een actief leven kost vaak veel energie. Als je het op een wat andere manier aanpakt kunnen al die activiteiten je echter ook energie geven!

De Weg van de Minste Weerstand is zo’n andere aanpak. Een aanpak die je geen energie kost, maar juist energie oplevert!

Omdat water de weg van de minste weerstand volgt, kunnen we er energie aan ontlenen om watermolens of electriciteitscentrales op te laten draaien. Zo kun jij ook energie ontlenen aan de Weg van de Minste Weerstand. Die weg bestaat uit vier onderdelen:

 • Je droomde magneet waar je naartoe getrokken wordt en jou dus in beweging houdt.
 • Het effect dat het realiseren van die droom op je zal hebben.
 • Een efficiënte aanpak om die effecten te realiseren.
 • Tijd om van het proces en de effecten te genieten.

Tijdens de workshop De Weg van de Minste Weerstand maak je op een actieve manier kennis met de vier onderdelen. Na afloop kun je die onderdelen op verschillende activiteiten toepassen.

Daardoor ga je ervaren dat zaken die je voorheen energie kostten, je nu juist energie opleveren. Energie die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om steeds meer van die dagelijkse dingen via de Weg van de Minste Weerstand uit te voeren en dus steeds meer energie te krijgen.

Proeverij

Het afgelopen jaar heb ik op uitnodiging een aantal workshops gegeven. Dat vond ik zó leuk om te doen, dat ik besloten heb om na de zomervakantie te starten met Dreams Matter workshops op basis van open inschrijving.

Om de smaak te pakken te krijgen, is er op woensdagavond 14 september een gratis proeverij. Daar kun je een klein hapje proeven van die Dreams Matter workshops. Voor elke workshop is er een typerende oefening die je zelfstandig kunt doen.

Zo’n oefening duurt 5 à 10 minuten. Er zijn doe-dingen, maar ook oefeningen die meer gericht zijn op denken of voelen. Daarnaast is er ook ruim de gelegenheid om te netwerken en om verder te praten over de workshops. Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

Je bent vanaf 19.30 welkom, aan de Nassaulaan 27 in Groningen. Om ongeveer 20.00 geef ik een korte toelichting op het programma en de workshops. De avond duurt tot 22.00. I.v.m. de catering, wil ik je vragen om vooraf hier op LinkedIn aan te geven dat je komt.

Als je nu eigenlijk al niet kunt wachten om meer te lezen over de Dreams Matter workshops, vind je op mijn site het complete Dreams Matter workshopoverzicht. Via dit contactformulier kun je al je vragen over de workshops stellen en/of je belangstelling kenbaar maken. Dan houd ik je op de hoogte van de data en de overige ontwikkelingen.