Personal coaching

Eén van de manieren waarop ik je kan ondersteunen om jouw Weg van de Minste Weerstand te vinden is coaching. Bij de coaching die ik aanbied maak ik gebruik van jouw Comfortzone (links in de figuur hieronder) en jouw Hart, Hoofd en Handen (rechts). Dit zijn de aangrijpingspunten voor de coachingssessies. Het resultaat van coaching is dat je Flowgebied (midden) groter wordt:

coaching

  • Het doel van coaching is het vergroten van je Comfortzone. Het gebied waarin je moeiteloos werkt. In coachingssessies oefenen we in het gebied net buiten jouw comfortzone. Het oranje gebied, waar je je misschien net niet comfortabel voelt maar je wel heel snel leert.
  • In die coachingssessies combineren we ook steeds Hart, Hoofd en Handen, oftewel jouw gevoel, gedachten en de acties die daaruit voortkomen. Door verschillende oefeningen wordt het je duidelijker wat je voelt, wat je denkt en wat je daardoor doet.
  • Het gevolg daarvan is dat het groene deel van je comfortzone zich uitbreidt, zodat je ook buiten de coachingssessies steeds complexere taken beter gaat beheersen. Ook raken je gevoel, gedachten en acties beter op elkaar afgestemd, waardoor je moeitelozer gaat werken en minder energie verliest. Daardoor wordt het steeds gemakkelijker om in het dagelijkse leven in Flow te blijven.

Op deze manier heb ik al een aantal van mijn eigen dromen gerealiseerd en blijf ik dat doen. Want dromen blijven komen en veranderen met de tijd.

Als je meer wilt weten over hoe ik mijn dromen nu precies realiseer of als je ondersteuning zoekt bij het werken aan één of meer onderdelen van de Weg van de Minste Weerstand neem dan contact met me op.